7/24 ÇAĞRI MERKEZİ

0212 507 09 77

Afrika ülkelerine indirimli uçak biletleri için  (7/24) 0 507 480 32 20 nolu telefondan bize ulaşabilirsiniz ... Tanzanya, Fas, Kenya, Uganda, Cezayir ve Nijerya'ya indirimli uçak bileti... Nakit satışlarda indirim imkanı ...

Senegal Uçak Bileti Fotoğrafları

Büyükelçilik

 

Senegal
Dakar Büyükelçiliği
 
Görev Bölgesi Senegal, Gine Bissau, Cape Verde (Yeşil Burun Adaları)
Adres AVENUE LEO FROBENIUS,No:7, FANN RESIDENCE, DAKAR/ SENEGAL POSTA ADRESİ: AMBASSADE DE TURQUIE B.P.6060 ETOILE DAKAR-SENEGAL
 
Tel (00 221) 33 869 79 56
Faks (00 221) 33 825 68 74
e-Posta ambassade.dakar@mfa.gov.tr
Web http://dakar.be.mfa.gov.tr

Bize Ulaşın

Senegal Uçak Bileti

Senegal Uçak Bileti

Tatil ve ticaret için Afrika'nın gözdesi Senegal Dakar'a Türk Hava Yolları (THY) ile indirimli uçak biletleri ...

 

Coğrafi Konum

Senegal Orta Afrika’nın batısında Atlas Okyanusu kıyısında Gineua-Bisse ve Moritanya arasında yer alır. Toplam 196 bin km2 yüzölçümü ile 531 km kıyı uzunluğuna sahiptir. Başkent Dakar Cape Verde Penisulası’nda Atlas Okyanusu kıyısındadır. Senegal Afrika ülkeleri arasında en çok Batılılaşmış ülkedir.

 

Komşu ülkeler; Moritanya, Mali, Gambiya, Gine ve Gine-Bisseau şeklindedir. Gambiya Senegal tarafından çevrelenmiş bir ülke olup, sınır doğuya doğru Gambiya nehri boyunca 300 km devam eder.

 

Senegal’de yarı-tropik bir iklim bulunur. Kuzey-doğu ve güney-batıdan esen rüzgarların durumuna bağlı olarak kuru ve açık bir hava ile nemli geçen mevsimler yaşanabilmektedir. Yıllık yağış miktarı 600 mm’yi geçmez. Yağış mevsiminde en fazla sıcaklık 27oC’dir. Yağmur alan bölge güney kesimleri olup, yıllık yağış miktarı 1500 mm’yi geçebilir. Haziran-Ekim ayları arası en kurak mevsimlerdir. Aralık-Ocak ayları hava daha kuru ve serindir. Fakat sıcaklık 17oC’nin altına pek düşmez. Kıyı şeridi iç kesimlere göre daha serindir.

 

Ülkenin kuzeyinde çöl iklimi kıyılara doğru yerini yarı-tropik iklime bırakır. Coğrafyada genelde alçak düzlükler hakimdir. Kıyıdan güney doğuya doğru hafif bir eğimle tepeler yükselir.

 

Siyasi ve İdari Yapı

 

Senegal bağımsızlığını 4 Nisan 1960 tarihinde Fransa’dan kazanmıştır. Ülkede çok partili laik cumhuriyet yönetimi bulunmaktadır. Parlementosu iki bölümden oluşmakta, güçlü bir başkanlık sistemi bulunmakta ve yargı yönetimden ayrılmış durumdadır.

 

Yönetimde Afrika ülkeleri arasında eşine nadiren rastlanır şekilde bugüne kadar hiçbir darbe girişimi yaşanmamıştır. 1981 yılında yönetim gücü Sengor’dan Diouf’a barışcıl ve tamamen demokratik biçimde devredilmiştir. 2000 yılında da yine aynı şekilde bu defa Diouf’dan Wade’ye tamamen demokratik seçim ile devredilmiştir. Ulusal Meclis başkanlık seçiminden ayrı olarak seçilen 150 üyeden oluşmaktadır. Ayrıca 100 üyeden oluşan senato bulunmakta, bunlardan 35 tanesi seçimler ile 65 tanesi de Başkan tarafından seçilerek belirlenmektedir.

 

Yönetimde 2001 yılına kadar 40 yıl boyunca Sosyalist Parti yer almıştır. Ardından seçimler sonucunda ülke yönetimine Sosyalist Parti’nin 25 yıllık muhalifi, Wade liderliğindeki Demokratik Parti gelmiştir. 2001 anayasasına göre ülkede ileride seçilecek Başkanlar, seçmen yaşını doldurmuş vatandaşlar tarafından 5 yıl süre ile seçilecek ve üst üste en fazla iki defa görev yapabilecektir.

 

Senegal’de 14 bölgesel yönetim bulunmakta ve herbiri Başkan tarafından atanan Vali tarafından idare edilmektedir. 1997 yılında yönetimin merkezden bölgelere yayılması yasası ile yerel meclislere önemli otorite gücü sağlamıştır.

 

Wade döneminde kuvvetli bir liberalleşme süreci yaşanmış ve özelleştirme ile serbest Pazar ortamı konusunda önemli mesafe kaydedilmiştir. Ayrıca Senegal’in bölgesel ve uluslararası profili de önemli ölçüde ilerleme kaydetmiştir. Fakat ülkedeki araçlar yenilikçi fikirlerin tamamın uygulanması için sınırlı kalmakta, örneğin özelleştirme işlemleri yavaş yürümektedir. Senegal bölgesel oluşumlarda etkin rol oynamakta olup Haziran 2009’da Moritanya krizinin Afrika Birliği düzeyinde giderilmesinde başarılı bir rol sergilemiştir.

 

Nüfus ve İşgücü Yapısı

 

Toplam nüfusu 12,9 milyon olan Senegal’de nüfusun yarıya yakını Dakar bölgesi civarında yerleşiktir. Ülkede çok sayıda farklı etnik grup bulunmaktadır. Din, Senegal kültüründe oldukça önemli bir yere sahiptir. İnsanlar çoğunlukla kendi inançları doğrultusunda dindar sayılabilir. İnanç çok yaygın olduğundan ibadet etmeyenler kuşku ile karşılanabilmektedir. Ülkenin yaklaşık %95’i kökleri 11. yüzyıla uzanan müslümanlardır. Ayrıca %6 civarında yerel dinler ile %2 civarında da çoğunluğu Roman Katolik olan Hıristiyan bulunmaktadır.

 

Wolof’lar toplam nüfus içinde %44 civarında pay ile en kalabalık etnik grubu oluşturur. Müslüman olan bu grup ülkenin hemen her yerine yayılmış olmakla birlikte çoğunluğu ülkenin merkez, kuzey ve Dakar ile Saint Lois’in Atlas Okyanusu kıyılarında yaşam sürmektedir. Genellikle çiftçilik ve tüccarlıkla geçimlerini temin etmektedir. Lebou’lar Wolofların bir kolu olan etnik gruptur. Cap-Verd ve Saint Luis yarımadasına yayılmış olup, çoğunlukla balıkçılıkla uğraşırlar.

 

Peulh’lar/Fulani’ler diğer bir büyük etnik grup olarak nüfusun yaklaşık %24’ünü oluştururlar. Senegal’in kuzeyinde Senegal için Müslümanlığın yayılmasında rol oynayan ve tarihi öneme sahip olan Fouta Toro Pular grubun kültürel merkezidir. Senegal nehri vadisi ve Ferlo bölgesinde yerleşiktirler. Pularlar ticarette çok aktif olup hayvan yetiştiriciliği ve sulu tarım ile de uğraşırlar.

 

Serer etnik grubu da kalabalık sayılabilecek diğer bir etnik gruptur. Toplam nüfusun yaklaşık %15’ini oluşturmaktadırlar. Diğer etnik gruplarla daha az karışmış durumdadır. Sine-Saloum ve Senegal’in merkezi ile Gambiya’nın kuzey batısı arasında kalan Small Coast bölgesinde yerleşiktirler. Small Coast bölgesi’ndekiler hariç çoğu müslümandır.

 

Diola’lar Casamance bölgesinde yaşarlar ve Gambia ile Guinea Bisseu’da da bu etnik gruptan insanlar yaşamaktadır. Senegal nüfusunun yaklaşık %6’sı bu gruptan oluşur. Pirinç tarımı üzerine kurulu bir yaşam biçimi ve kültürü bulunmaktadır. Bu grupta inanç daha ziyade hayvanların doğa üstü ve sihirli güçlere sahip olduğu ve bu gücün doktorlar, şifalı bitki uzmanları ve kahinler tarafından kullanıldığı inanışı ile Hıristiyanlık yaygın sayılabilir. Diolaların Kuzey-Doğu’da yaşayan bölümü müslümandır.

 

Ana etnik gruplar dışında daha küçük etnik gruplar da bulunmaktadır. Bunlardan başlıcaları doğudaki Mandingolar, Mali ve Moritanya’ya yakın bölgelerdeki Soninkeler ve Bassariler’dir. Mısır yetiştiriciliği ve Gine sınırlarına yakın bölgelerde avcılık ile geçimlerini sağlamaktadır.

 

Fransızca, koloni döneminde okullarda öğretilen şekliyle resmi dil olmakla birlikte, herkesin kendi yerel dilini konuşması yaygındır. Ülkede çok sayıda yerel dil bulunmaktadır. Bu diller yazılıdan ziyade sözlü kullanılan dillerdir. Bu dillerden en yaygın olarak kullanılanı Wolof dilidir. Nüfusun %80’ine yakını bu dili konuşabilmektedir.

 

Senegal nüfusunun %70’i kırsal alanlarda yaşamaktadır. Nüfus artış hızı yıllık % 2,35 oranındadır. Başkent Dakar’ın nüfusu 1 milyon civarında olup kalan nüfus ülkedeki 10 ayrı yerleşim bölgesindedir. Nüfus yoğunluğu merkezde km2 başına 77 kişi ile ülkenin doğusunda km2 başına 2 kişi arasında değişmektedir. Senegal oldukça genç bir ülke olup nüfusunun %43’ü 15 yaşın altındadır. Yıllık ortalama yaşam beklentisi erkeklerde 53 ve kadınlarda 58 yıldır.

 

Toplam 4 milyon kişilik işgücü yılda %3 oranında büyümektedir. İşgücü piyasasına her yıl 100 bin genç katılmaktadır. Çalışanların %43,6’sı dönemsel, %37,5’i tam zamanlı, %12,5’i yarı zamanlı çalışmaktadır. Cinsiyete göre bakıldığında; tam zamanlı çalışan erkeklerin sayısının tam zamanlı çalışan bayanların sayısından fazla olduğu görülmektedir. Dönemsel ve yarı zamanlı işlerde ise, bayanlar daha çok istihdam edilmektedir. Senegal 2011 yılında 187 ülke arasında 155. sırada yer almıştır. Nüfusun %65’i günde 2400 kcal beslenme seviyesine karşılık gelen yoksulluk sınırının altında yaşamaktadır. Ekonomideki olumlu gelişmelere karşın, işsizlik oranı resmi rakamlarla hala %50 civarındadır.

 

Doğal Kaynaklar ve Çevre

 

Senegal topraklarının büyük bir bölümü Sahelian bölgesinde yer almaktadır. Yağışlar düzensiz ve belirsizdir. Toprakları genel olarak verimsizdir. Yağışlar güneyde nispeten daha fazladır. Fakat son 25 yılda mevsimsel kayma yaşandığı gözlenmektedir. Kuzeyde olan hayvancılık ve tarım ürünleri yetiştiriciliği giderek daha olumsuz koşullarla karşılaşmakta ve güçleşmektedir.

 

Senegal’in doğal madenleri arasında fosfat ve demir filizi en bilinen madenlerdir. Bunun yanısıra henüz yeterince işlenmemiş olan altın, bakır, titanium ve odun kömürü de bulunmaktadır. Ayrıca son yıllarda değerlendirilmeye başlayan madenler de ortaya çıkmaktadır.

 

Fosfat: Ülkenin en önemli madenidir. ICS kuruluşu, Taiba ve Thies fosfatlarını çıkaran kuruluştur. İhracatın %15’ini oluşturan fosfat üretimi yılda 2 milyon tondur. Ayrıca, yılda 40 milyon ton fosfat üretimi yapılmaktadır. Bu bölge Dakar’a 700 km uzaklıktaki Senegal nehri boyunca uzanan bölgedir. Bu bölge Dakar limanına karayolu ile bağlanmıştır.

 

Demir: Senegal’in güneybatı bölgesinde demir yatakları bulunmaktadır. Rezervlerin yaklaşık 350 milyon ton olduğu ve bu miktarın içinde demir oranının %63 olduğu tahmin edilmektedir.

 

Altın: Yabancı madencilik şirketleri tarafından ülkenin doğusundaki yataklardan çıkarılmaktadır. Falémé vadisinde bulunan altın ve demirin kullanımı sınırlı kalmıştır.

 

Deniz tuzu: Sine-Saloum bölgesindeki deniz tuzu Kaolack bölgesinde kullanılmaktadır.

 

Bakır, manganez, kalay, kurşun, tungsten, lityum, tantal madenleri ülkenin doğusunda bulunmaktadır.

 

Doğalgaz: Dakar’a 60 km uzaklıkta bulunan Diamniadio bölgesi 3 milyar m3 kapasiteye sahip bulunmaktadır.

 

Petrol: Senegal ve Gine Bissau sınırında bulunmaktadır.

 

Senegal altı çeşit olan mermer ve süs taşlarında 1.07 milyon ton rezerve sahiptir. Bu yatakların çoğu güneydoğu bölgesinde yer almakta ancak işletilememektedir.

 

Çimento üretimi 2008 yılında 3,1 milyon ton olmuş ve bunun yarısı iç piyasaya satılmıştır.

 

Su kaynakları olarak; kişi başına yıllık geri dönüşebilir miktar 2,933 metreküptür. Mevcut su kaynaklarının %3’ü evlerde, %3’ü sanayide ve kalan %92’si de tarımda kullanılmaktadır.

 

Başlıca çevre konuları; özellikle vahşi yaşam alanlarının korunması, orman arazilerinin korunması, toprak kayması ve su baskınlarının önlenmesi, çölleşmenin önüne geçilmesi ve balıkçılıkta aşırı avlanmanın önlenmesi şeklindedir. Bunun için birçok uluslararası anlaşma ve etkinliklere aktif katılım mevcuttur.

 

Ekonomik Yapı

 

Ölçekleri küçük olmakla birlikte, Senegal ekonomik bakımdan bulunduğu bölgede en başarılı ülke konumundadır. Bu başarının temeli 1994 yılında başlatılan ve önceki ekonomi politikalarına göre şok sayılacak tedbirler içeren yapısal reformlara dayanmaktadır. Bunlar arasında kamu tarafından belirlenmekte olan fiyatların serbest bırakılması ve kamu teşviklerinin kaldırılması önemli yere sahiptir.

 

Ekonomi kısa vadede gerileme yaşamış, fakat ardından toparlanarak kararlı bir büyüme çizgisine girmiştir. Ekonomi 2011 yılları için %2,6 büyümüştür.  2012 yılı için ise %3,8'lik büyüme projeksiyonu yapılmaktadır.

 

Senegal, 2011 yılı başındaki politik sorunlara rağmen altyapı yatırımları ve enerji alanındaki sorunların giderilmesine yönelik çalışmalarla oldukça başarılı bir ekonomi sergilemiştir.

 

Senegal’in GSYİH’sı 2011 yılında 13,3 milyar dolar civarında gerçekleştiği tahmin edilmektedir. 2012 yılında 12,8 milyar dolar civarında gerçekleşeceğiöngörülmektedir.

 

Satınalma gücü paritesine göre kişi başına gelir artış eğiliminde olmakla birlikte, artış oranları oldukça düşüktür. 1.800 dolar civarında bulunan kişi başına düşen gelirin kısa vadede en fazla 2.000 dolar civarına yükselmesi beklenmektedir.

 

2009 yılı itibarıyla 3,5 milyar dolar civarında bulunan dış borçların 2010 ve 2011 yıllarında 3,9 ile 4,4 milyar dolar civarında olacağı tahmin edilmektedir.

 

Genel olarak Senegal ekonomisi tarımsal üretime dayanmakta olup, sahip olduğu doğal kaynaklar oldukça sınırlıdır. Ülke ekonomisi, iklim koşullarına ve uluslararası piyasalardaki gelişmelere aşırı duyarlıdır.

 

Senegal, Fransızca konuşulan Batı Afrika ülkeleri arasında sınai gelişmişlik düzeyi Fildişi Sahili’nden sonra en yüksek olan ülkedir. Sanayi kuruluşları da çoğunlukla Cap Vert olarak isimlendirilen bölgede bulunmaktadır. Tarımın yanında ülkede gelişen en önemli sektörler ulaştırma ve telekomünikasyon olarak belirtilebilir. Diğer taraftan, Fransız sömürgesi dönemindeki özel konumu dolayısıyla Batı Afrika’nın finans merkezi konumunda olduğu da ifade edilebilir. Ülkede birçok banka bulunmaktadır. Bankacılıkta, üyesi olduğu Batı Afrika Ekonomik ve Parasal Birliği (UEMOA) uygulamalarına göre hareket etmektedir.

 

Senegal’in para birimi Afrika Mali Birliği Frankı olup, Dakar’da bulunan Merkez bankasında basılmakta ve bölgedeki 12 ülke tarafından kullanılmaktadır. CFAfr Fransız Merkez Bankası güvencesi altında çıkarıldığı dönemde Fransız Frangı ile CFAfr arasında 1/100 oranında sabit bir parite bulunmaktaydı. Günümüzde ise CFA Frankı (FCFA) Euro’ya sabitlenmiş (1 Euro=655,94 FCFA) olup piyasada da 1, 2, 5, 10, 25, 50, 100 ve 500 CFAfr metal paralar ile 100, 500, 1.000, 5.000, 10.000 CFAfr’lık kağıt paralar tedavülde bulunmaktadır.

 

Özel sektör faaliyetleri GSYİH’nın %80’inin üzerindedir. Hizmetler sektörü bu faaliyetlerde %62 pay ile ağırlıklı bir yere sahiptir. Tarım sektörü ülkede halen %75’in üzerinde pay ile en çok istihdamın yer aldığı sektördür. Bu işgücü mevsimsel iklim ve hava koşullarının tarım için elverişli olmasıyla doğrudan ilişkilidir. Bu bakımdan istihdam konusunda güvence bulunmamaktadır. İşsizlik oranı da %45’in üzerinde oldukça yüksek düzeydedir. Özellikle genç nüfus işsizlik konusunda daha büyük sıkıntı içindedir. Bu durum, Avrupa ülkelerine yasa dışı göç olgusunu da tırmandırmaktadır.

 

Senegal’in önemli ihraç ürünleri arasında fıstık yağı, balık, petrol ürünleri, fosfat ve pamuk yer almaktadır. Ayrıca demir cevheri, altın ve titanyum gibi doğal kaynakları bulunmaktadır. Başlıca ihraç ülkeleri; Mali, Hindistan ve Fransa’dır. İthalatta ise önemli ticaret ortakları Fransa ve Nijerya’dır. İthalatta başlıca ürünler sanayi ve tarımsal sanayi ile madencilik ürünlerinden oluşmaktadır.

 

Para Politikaları

 

Para Birliği’ne üye olan ülkelerin para ve döviz politikaları Batı Afrika Ülkeleri Merkez Bankası (BCEAO) tarafından belirlenmektedir. Üye ülkeler içinde CFAfr kullanılmaktadır. Daha önce Fransız Frankına eşitlenen CFAfr Euro’ya geçilmesinin ardından CFAfr 1.000 = €1,52 olarak belirlenmiştir.

 

Döviz Politikaları

 

Senegal’de sermayenin veya karın transferi ya da yatırımların döviz cinsi para ile finanse edilmesinde bir kısıtlama yoktur. Ancak, şahısların yurtdışı seyahatlerinde yanlarında çıkarabilecekleri döviz miktarı sınırlandırılmıştır. Ticari transferlerde ise böyle bir zorunluluk yoktur. Para transferleri bankalar aracılığıyla yapılabilmektedir.

 

Değeri CIF 500.000 CFAfr’ı geçen tüm ithalat transferlerinin yetkili bir banka aracılığıyla yapılması zorunludur. Senegal’de döviz kontrolü Para ve Kredi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Yurtdışına tüm döviz transferleri yetkili bankalar posta idaresi veya BCEAO tarafından yapılmak zorundadır.

 

Türkiye ile Senegal Arasında Milletlerarası Anlaşma

 

15 Haziran 2010 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Senegal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında"Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

 


Senegal

Dakar Büyükelçiliği

Görev Bölgesi

Senegal, Gine Bissau, Cape Verde (Yeşil Burun Adaları)

Adres

AVENUE LEO FROBENIUS,No:7, FANN RESIDENCE,DAKAR/SENEGAL POSTA ADRESİ: AMBASSADE DE TURQUIE B.P.6060 ETOILE DAKAR-SENEGAL

Tel

(00 221) 33 869 79 56

Faks

(00 221) 33 825 68 74

e-Posta

ambassade.dakar@mfa.gov.tr

Web

http://dakar.be.mfa.gov.tr


Senegal'e Ulaşım

Senegal'e Türk Hava Yolları'nın karşılıklı olarak uçuşları gerçekleşmektedir.

Uçak Bileti Satış Ofisi Bilgileri:

Telefon: 0212 507 89 90

Senegal Cumhuriyeti
Républiuque du Sénégal
Bayrak Arma
Bayrak Arma
Slogan"Un Peuple, Un But, Une Foi"(Fransızca)
"Bir Halk, Bir Hedef, Bir İnanç"
Ulusal MarşPincez Tous vos Koras, Frappez les Balafons
Konum
Başkent

(en büyük )

Dakar
14°40′N 17°25′W
Resmî dil(ler) Fransızca Mongolfca
Bölgesel dil(ler) WolofSoninkeSeereer-SiinFulaManinkaDiola
Milliyet Senegalli
Yönetim biçimi Yarı başkanlık sistemi
 - Cumhurbaşkanı Macky Sall
 - Başbakan Abdoul Mbaye
Kuruluş  
 - Fransa'dan 4 Nisan 1960
Yüzölçümü  
 - Toplam 196722 km²  (87.)
75.955 mil²
 - Su (%) 2.1
Nüfus  
 - 2009 tahmini 13,711,597 (67.)
 - 2002 sayımı 9,967,215
GSYİH (SAGP) 2008
 - Toplam $21.773 milyar
 - Kişi başına $1,739
GSYİH (düşük) 2008
 - Toplam $13.350 milyar
 - Kişi başına $1,066
Gini (1995) 41.3 (orta
İGE artış0.464 (düşük)  (2007)
Para birimi Frank (XOF)
Zaman dilimi UTC
Trafik akışı sağ
Internet TLD .sn
Telefon kodu 221
ucuzbiletinadresi
ucuzbiletinadresi
ucuzbiletinadresi
ucuzbiletinadresi
ucuzbiletinadresi
ucuzbiletinadresi
ucuzbiletinadresi
ucuzbiletinadresi
ucuzbiletinadresi
ucuzbiletinadresi
ucuzbiletinadresi
Vize Almak İstiyorum !
Arzu ederseniz profesyonel Vize Danışmanlık servisimiz ile hızlı, güvenilir ve kolay bir şekilde sizlere yardımcı olabiliriz.
Bize Ulaşın